Medische trainingstherapie

Ontstaan van de MTT

In de jaren ’60 kwam Odvarr Holten (grondlegger van de MTT) tot de conclusie dat hij niet tevreden was met de resultaten van de behandeling van zijn patiënten. Hij stelde vast dat een groot deel van zijn patiënten met regelmaat terug in behandeling kwamen en dit voor gelijkaardige klachten als voorheen. Hij begon dan ook systematisch zijn kennis uit de rainingsleer en tevens zijn ervaring met training toe te passen als aanvullende behandeling op zijn patiënten. Om aangepaste gradaties in uitvoering en dosering te bekomen voor de oefeningen, ontwikkelde hij apparatuur specifiek voor training van patiënten.

Wat is MTT?

Medische trainingstherapie is een tak van de oefentherapie waar de patiënt, met of zonder hulp van speciaal geconstrueerde apparatuur, de oefeningen zelf uitvoert zonder manuele medewerking van de therapeut, maar onder permanent toezicht.

fysiotherapie